Hľadať

Boslaal – meditácie a pathworking pre osobný rast

Značka

šťastie

Krásny život

Krása je dokonalý poriadok, dokonalé usporiadanie. Ale väčšina z nás tento pocit krásy v živote nemá. Možno sme veľkí umelci, veľkí maliari, odborníci v rôznych oblastiach, Pokračovať v čítaní článku “Krásny život”

Nikto ti nemôže vziať tvoje šťastie

Nikto a nič ti nemôže vziať tvoje šťastie. Nešťastie nie je niečo, čo sa ti “deje” – je to tvoj odpor voči tomu, čo práve je, tvoje odpojenie sa od Pokračovať v čítaní článku “Nikto ti nemôže vziať tvoje šťastie”

Najprv budem šťastný

Snaž sa udržať sa v rovnováhe. Jedna z najčastejších vecí, ktoré spôsobujú, že vypadneme z energetickej rovnováhy, je očakávať od seba priveľa – priveľa snaženia, Pokračovať v čítaní článku “Najprv budem šťastný”

Ži vedome

Ži svoj život vedome. Sústreďuj sa na svoje dary a úspechy, nie na svoju smolu a nešťastie. Na svoje silné stránky, nie na tie slabé. Buď sám sebou a nečakaj Pokračovať v čítaní článku “Ži vedome”

Sám sebe metrom a rozhodcom

Ži na základe voľby, nie od náhody k náhode. Nevyhováraj sa; meň. Buď svojím vlastným pohoničom; nenechaj sa poháňať inými. Snaž sa Pokračovať v čítaní článku “Sám sebe metrom a rozhodcom”

Pozitívny hlas v divočine

Ak sa nezačneš cielene obklopovať pozitivitou, je vysoko pravdepodobné, že ťa zachváti negativita. Vyhľadávaj pozitívnych ľudí, rozhovory, knihy a hudbu a sleduj, Pokračovať v čítaní článku “Pozitívny hlas v divočine”

Šťastie začína vovnútri

Ak neopravíš to, čo sa deje vovnútri, nijaká vonkajšia udalosť alebo vec ťa neurobí šťastným – nezávisle od toho, ako veľmi by si si to prial…

Carola Arcadia

Bezvýhradne

Vedú nás k tomu, že máme bezvýhradne milovať iných, ale niekedy sa potrebujeme bezvýhradne tých iných zbaviť… Istí ľudia sa jednoducho stále nejako pretisnú a prehadia puklinami v našej obrane – odmietajú rešpektovať naše hranice. Pokračovať v čítaní článku “Bezvýhradne”

Klepec na šťastie – naša vďačnosť

Prílišné premýšľanie zabíja tvoje šťastie.

Pravda je, že väčšia časť nášho života sa odohráva nie „tam vonku“, ale v našej hlave… Ako deti od rodičov, školy a prostredia podchytíme rôzne predpoklady a predsudky, Pokračovať v čítaní článku “Klepec na šťastie – naša vďačnosť”

Daj si to, čo potrebuješ

Každý deň je príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo skutočne potrebuješ, a hľadať spôsob, ako si naplniť svoju potrebu.

Keď ty si začneš dávať to, čo potrebuješ, presne to isté urobí aj Univerzum.

Misa Hopkins

Dovoľ si byť obyčajný

Je v poriadku byť priemerný! Proste robiť najlepšie, ako viete, a vedieť, že to stačí. Zlyhať. Pokúsiť sa a spadnúť pri tom na nos.. Byť nedokonalý. Byť primeraný, nevýrazný, nie špička.

Vo všetkých prípadoch si láskyhodný a Pokračovať v čítaní článku “Dovoľ si byť obyčajný”

Brnenie nechráni, ale obmedzuje

Celé toto tvárenie sa a hranie sa na ničo – mechanizmy vyrovnávania sa s prostredím, ktoré si si vytvoril na to, aby si sa ochránil pred pocitom nevyhovovania a pred poraneniami – musia zmiznúť. Tvoje brnenie ti bráni dorásť do veľkosti darov, s ktorými si sa narodil.

Brené Brown

Keď si zamiluješ svoju cestu

Keď miluješ svoju cestu, vysnívaný cieľ sa stane náhodným príjemným dopadom a šťastie sa stáva každodenným sprievodcom.

Mike Dooley (a.k.a. “The Universe”)

Medzi strachom a odvahou

Na opačnej strane harmónie je nesúlad a chaos.Na opačnej strane rovnováhy je nerovnováha a nestabilnosť. Ako kráčaš po hrane medzi jedným a druhým, premýšľaj o svojom minulom, súčasnom i budúcom živote – o svojich skúsenostiach a čo si sa z nich naučil, kam ťa dostali dnes a aké sny ešte ležia pred tebou… Prijmi zodpovednosť za rozhodnutia, čo si urobil, a za to, čomu si dal príležitosť zhmotniť sa a vzniknúť. Priznaj si svoju spoluúčasť a nechaj sa vnútorným mierom viesť k rovnováhe cesty vyváženej medzi strachom a odvahou, šťastím a ľútosťou.

The Mayan Calendar Portal

Pre čo máte oči?

“Kým od iných niečo požaduješ alebo očakávaš a odsudzuješ ich za to, že ti to nedávajú, vytváraš v sebe vedomie nedostatku a staráš sa o to, aby sa v tvojom živote udržiaval stav nedostatku (finančného, nedostatku radosti, priateľov, lásky, času a podobne).”

Robert Betz Pokračovať v čítaní článku “Pre čo máte oči?”

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑