“Kým od iných niečo požaduješ alebo očakávaš a odsudzuješ ich za to, že ti to nedávajú, vytváraš v sebe vedomie nedostatku a staráš sa o to, aby sa v tvojom živote udržiaval stav nedostatku (finančného, nedostatku radosti, priateľov, lásky, času a podobne).”

Robert Betz

To, na čo sa zosilnene sústreďujeme, to v našom živote zosilnene vnímame. Vlastne z nášho vnímania odfiltrujeme všetko, čo nebude tomuto nášmu fokusu zodpovedať… Nevšimneme si dobré, pretože budeme mať oči len pre to zlé. Nevšimneme si radosť a pohodu, pretože máme oči len pre nepohodu. Nevšimneme si súlad, pretože cielene vo všetkom vyhľadávame nesúlad.

Dve veci nemôžete vidieť – tie, o ktorých netušíte, a tie, ktoré vidieť odmietate. 🙂

Pre čo máte oči vy?