“Meditácia je oslobodenie sa od myšlienok. Začneš tým, že ich necháš plynúť a len ich pozoruješ.”

Nisargadatta Maharaj

Pod slovom “meditácia” sa skrýva viacero foriem zmenených stavov vedomia – od jednoduchého sedenia a stíšenia vlastnej mysle cez pohybové meditácie ako čchi kung a tai či cez tzv. vedené meditácie až po vyladenie sa do meditačného stavu buď za účelom získania informácií alebo práce s energiou (svojou i cudzieho človeka).

Meditácie na stíšenie vnútorného monológu

Bežné meditácie spočívajú v tom, že sa posadíme s narovnaným chrbtom (aby sme si netlačili na vnútorné orgány, ktoré by začali vysielať rôzne pocity a znemožnili by nám meditovať), sústredíme sa na svoje dýchanie a vypneme myšlienky. Keď sa nejaká vynorí, jednoducho ju vezmeme na vedomie, povieme si v duchu “aha, myšlienka” a už sa jej ďalej nevenujeme. Po istej praxi zistíme, že sa nám myseľ zázračne vyprázdnila a to, čo prichádza ako “myšlienky”, už patrí do kategórie “vhľadov”.

Podrodroda tejto meditácie je budhistické “sit with it”, teda ak nás niečo bolí alebo trápi, neprekrývame to horúčkovitou aktivitou alebo vnútorným monológom o tom, ako nanič je celá situácia a okolitý svet, ale si so svojím pocitom sadneme a necháme ho na nás pôsobiť, “odžijeme” si ho. Ľudské vnímanie je natoľko prelietavé, že ho po chvíľke začne vypínať. Keby sme ho potlačili, bude sa pocit vracať znova a znova, bude sa dožadovať našej pozornosti a bude nám znepríjemňovať celkom odlišné situácie. Keď si ho “vysedíme”, rozpustí sa a možno sa dostaví aj nejaký ten vhľad. Znova sa sústreďujeme na dýchanie a nepremýšľame, len cítime.

Vedené meditácie/vizualizácie

Meditácia je zmenený stav vedomia, kedy sa ľudská myseľ menej pridŕža vovychovávaných predstáv o tom, čo je alebo nie je “možné”. Preto sa dá meditačný stav využiť aj na to, aby sme prelamovali bariéry našich vovychovávaných vzorcov správania a dosahovali veci, na ktoré si bežne netrúfneme. Počas meditácie vás niekto vedie hovoreným slovom, ktoré na seba necháte pôsobiť. Všímate si, aké obrazy vo vás vyvoláva. Väčšina ľudí je orientovaná vizuálne, takže budú počas meditácie “vidieť”, ale sú aj ľudia, ktorí si predstavujú skôr zvuky a vnemy majú v podobe rozhovorov s niekým (často si myslíme, že “sami so sebou”) alebo v podobe fyzických pocitov (teplo, chlad, priestor, hmota) či jednoducho vnútornej istoty, že to tak je.

Boslaal pracuje s vedenými meditáciami. Narátor vás vezme na cestu, počas ktorej budete môcť pracovať na sebe alebo na probléme, ktorý máte. Pre lepšiu predstavu si pozrite ochutnávku – meditáciu na aktiváciu čakier.

Hypnotické meditácie

Meditácie/vizualizácie, ktoré vás najprv uvedú do stavu hlbokého uvoľnenia až polospánku a potom s obídením vášho každodenného vedomia a jeho predsudkov menia vaše vovychovávané bariéry alebo vám prenechajú priestor pre samostatnú prácu. Pre lepšiu predstavu si pozrite ochutnávku – meditáciu na prechod do mimofyzickej reality.

Niektoré z našich meditácií využívajú aj prvky hypnózy. Niektoré využívajú aj subliminálne prvky (ktoré myseľ neregistruje, ale ucho ich počuje – používajú sa na programovanie istého spôsobu sebavnímania), ale s tými sa bežne nestretnete, len ak si objednáte hypnotickú meditáciu “na mieru”.

Pohybové meditácie

K pohybovým meditáciám patrí mnoho ázijských (bojových) cvičení, ale napríklad aj tanec (a to nielen ten súfijský). Sústredenie sa na pohyb uvoľňuje hlavu od myšlienok a umožňuje informáciám z podvedomia vyplávať na povrch.

K takýmto cvičeniam patria napríklad čchi kung, žam žung, tai či, Osem brokátov alebo aj jóga.

Šamanské cesty

Šamanské cesty nie sú meditácie samy o sebe, ale uskutočňujú sa v zmenenom stave vedomia (najčastejšie delta vlny, niekedy aj epsilon vlny). Šaman sa vydá do mimofyzického sveta s problémom svojho klienta a prinesie mu buď energiu, ktorú potrebuje na vyriešenie problému, spirituálneho sprievodcu, ktorý ho zo spirituálneho závozu vyvedie, alebo pre klienta niečo požiada alebo urobí na mimofyzickej úrovni.