Najbližších 24 hodín strávte tak, že sa nebudete sťažovať ani si ťažkať. Ani jedinký raz.

Potom sledujte, ako sa začne meniť váš život – a napíšte to sem aj nám, ostatným. 🙂 (Alebo napíšte, ktoré situácie ste nezvládli. 🙂 A nebuďte na seba prísni – môžete si to hocikedy zopakovať a keď si to zopakujete častejšie, stavím sa, že skóre bude lepšie. 🙂 )

Viac podobných cvičení nájdete v Pathworkingovom klube.