Hľadať

Boslaal – meditácie a pathworking pre osobný rast

Značka

osvietenie

Osvietenie

Ego sa snaží presvedčiť nás, že potrebujeme niečo robiť, aby sme dosiahli osvietenie.

Duša vie, že osvietenie nie je vec robenia, ale nádherný dôsledok bytia.

Dean Jackson

Osvietenie je prijatie

‘Osvietenie’ nie je nič iné, len úplná absencia vzdoru voči tomu, čo práve je.

Koniec príbehu.

Adyanshanti

Potrebujeme svoje hranice

Keď si stanovujeme hranice a dožadujeme sa ich dodržiavania, tak sa staráme predovšetkým o seba, ale súčasne tým pomáhame ostatným porozumieť, čo považujeme za akceptovateľné správanie. Odrážame späť na Pokračovať v čítaní článku “Potrebujeme svoje hranice”

Osvietenie je tu a teraz

Myslíš si, že osvietenie je niečo iné než to, čo sa práve teraz deje.
To je tvoja základná chyba.

Adyashanti

Nie sme nositelia osvietenia!

Keď niekto chce spať, tvoje svetlo sa stáva neznesiteľne nevítané.

Carola Arcadia

Často sa snažíme “priniesť svetlo osvietenia” niekomu inému. Pritom zabúdame, že “osvietenie” je vysoko individuálna vec – osvietiť musí nás, nikto nás nedokáže “osvietiť” zvonka. Pokračovať v čítaní článku “Nie sme nositelia osvietenia!”

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑