Ego sa snaží presvedčiť nás, že potrebujeme niečo robiť, aby sme dosiahli osvietenie.

Duša vie, že osvietenie nie je vec robenia, ale nádherný dôsledok bytia.

Dean Jackson