Čím ohľaduplnejšie hovorím a správam sa sám k sebe, tým ohľaduplnejšie sa správam aj k iným.

Cynthia Kane