Hľadať

Boslaal – meditácie a pathworking pre osobný rast

Značka

sebaláska

Tieň múdrejšieho

Osol môže celý život prežiť v spoločnosti majstra – a aj tak nič nepochopí.

Budha
Pokračovať v čítaní článku “Tieň múdrejšieho”

Mať sa rád

Keď som sa mala dostatočne rada sama, začala som opúšťať všetko, čo nebolo zdravé. To znamenalo: ľudí, prácu, moje presvedčenia i zvyky – čokoľvek, čo ma udržiavalo v malosti. Sudca vo mne kričal: “Nelojálna!” Teraz to však vidím ako lásku k sebe.

Kim McMillen

Nie každý ťa bude mať rád

Zmier sa s tým, že niektorí ľudia nikdy nebudú hrať za teba. Správaj sa k nim s rešpektom, ale na naplnenie svojho osudu ich súhlas nepotrebuješ…

Joel Osteen

Ak nemáš rád sám seba…

Ak nemáš rád sám seba, vždy sa budeš naháňať za ľuďmi, ktorí ťa tiež nebudú mať radi.

Autor neznámy

Keď uprednostníš iných

To je ten problém, keď uprednostňuješ iného – ukazuješ mu, že ťa možno odsúvať na druhú koľaj.

Lessons Taught by Life

Buď láskavý k celému sebe

Tvoj vnútorný svet tvoria aj stránky, na ktoré si ani netrúfaš pozrieť. Ale aj keď sa rozhodneš, že im nebudeš venovať pozornosť, ony si ju nejako vždy vydobyjú. Buď radšej láskavý ku všetkému, čo v sebe nosíš.

Carola Arcadia

Dovoľ si byť obyčajný

Je v poriadku byť priemerný! Proste robiť najlepšie, ako viete, a vedieť, že to stačí. Zlyhať. Pokúsiť sa a spadnúť pri tom na nos.. Byť nedokonalý. Byť primeraný, nevýrazný, nie špička.

Vo všetkých prípadoch si láskyhodný a Pokračovať v čítaní článku “Dovoľ si byť obyčajný”

Vzťahy, ktoré zlyhali

Všetky moje zlyhané vzťahy sú moje zlyhané vzťahy ku mne.

Carola Arcadia

Nauč sa prijímať komplimenty

Vždy sa snaž čo najúprimnejšie prijať kompliment a pochvalu. Tvoja neschopnosť prijímať láskavé slová nie je prejav skromnosti – je to prejav nedostatočnej sebalásky. Pokračovať v čítaní článku “Nauč sa prijímať komplimenty”

Prijímaj všetko na sebe

Čo zaváži, nie je aká veľká temnota sa skrýva v tvojom vnútri, ale nakoľko sa za ňu odsudzuješ.

Sketches in Stillness

Byť krásny

“Byť krásny znamená byť sám sebou.
Nepotrebujete, aby vás akceptovali iní. Potrebujete sa akceptovať sami.”

Thich Nhat Hanh

Cvičenia: Sebaláska a sebaúcta

Dnešné cvičenie je podľa Happy by Choice:

“Skutočná sila spočíva v duchu a duši, nie v svaloch. Je o dôverovaní v to, kto sme, a ochote konať podľa toho. Rozhodnite sa tu a teraz, že už nikdy viac nebudete u nikoho žobroniť o lásku, rešpekt a pozornosť, ktorú by ste si mali poskytovať predovšetkým vy. Pokračovať v čítaní článku “Cvičenia: Sebaláska a sebaúcta”

Si dostatočne dobrý

“Prestaň porovnávať, kde si vzhľadom na hocikoho iného. Neposunie ťa to ani trochu vpred, nezlepší to tvoju situáciu, ani ti to nepomôže nájsť vnútorný mier. Iba čo to prikŕmi tvoju hanbu, pocity nepatričnosti a nevyhovovania, a v konečnom dôsledku ťa to uzamkne v tom, kde práve si. Skutočnosť je, že v živote niet Pokračovať v čítaní článku “Si dostatočne dobrý”

Odpustiť znamená prebrať späť kontrolu

“Odpustiť niekomu môže byť definitívny prejav sebalásky.”

Bryant McGill

Iste, oni spôsobili prvú ranu, ale to my spôsobujeme ten zvyšok. Oni s tým začali, ale my to nenecháme prejsť a zaniknúť. Myslíme si, že sa cítime ukrivdene vďaka nim, ale ak sa nepovznesieme nad to, čo sa prihodilo, ne”odpustíme” a nenecháme plávať, tak vlastne ubližujeme sami sebe znova a znova. Pokračovať v čítaní článku “Odpustiť znamená prebrať späť kontrolu”

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑