Čo zaváži, nie je aká veľká temnota sa skrýva v tvojom vnútri, ale nakoľko sa za ňu odsudzuješ.

Sketches in Stillness