Pathworking má viacero definícií. Pre nás je to spirituálna práca na sebe samom, pre ktorú používame vonkajšie podnety a a našu reakciu na ne (na rozdiel od meditácie, kde využívame vnútorné podnety). V našej verzii pathworkingu sa učíme chodiť po svete s otvorenými očami, vnímať veci a udalosti a súvislosti, nezaujímať k nim emocionálny postoj (“to je úžasné!” alebo “to je hnusné!”) a pýtať sa, čo by to mohlo znamenať pre nás… Ak na sebe spozorujeme emocionálnu reakciu na niečo, ideme tejto reakcii na koreň a snažíme sa zistiť, z čoho pochádza. Za takýmito emocionálnymi reakciami sa totiž skrývajú rôzne vovychovávané predsudky a samonastolené obmedzenia – slovom “externé programy”, ktoré sme nadobudli automaticky a cez pathworking dostávame šancu rozhodnúť sa, či si ich chceme ponechať, alebo sa ich zbavíme.

Proces pathworkingu pozostáva z toho, že čelíme sami sebe a svojmu sebaobrazu a korigujeme ho a otvárame sa najdokonalejšej možnej verzii nás samých (nášmu Vyššiemu Ja). Výsledkom je vyššia kvalita života, lepšie a napĺňajúcejšie vzťahy a pocit, že poznáme svoje miesto vo vesmíre a svoje poslanie na Zemi.

Naša verzia pathworkingu pozostáva z každodenného dodávania podnetov na zamyslenie: citátov, úvah, cvičení. Predpokladáme, že účastník pathworkingu bude veci skutočne analyzovať a skúšať navrhované techniky, aby vytestoval, kde sú jeho vlastné hranice a či sa nedajú posunúť vpred.

Keď si prečítate čo i stručný citát, pouvažujte o ňom. Klaďte si otázky:

  • nakoľko to vystihuje moju vlastnú životnú skúsenosť?
  • kde v svojom živote som sa s tým stretol(a)? ako som vtedy reagoval(a)? vyhovuje mi takáto reakcia, alebo je to príležitosť niečo na sebe zlepšiť?
  • ktoré moje životné skúsenosti sú priamo protichodné? v akých situáciách citát/poznatok pre mňa neplatí?
  • ak mi moja reakcia nevyhovuje, čo ju spúšťa? ako sa jej viem vyhnúť? stačí zmeniť prostredie alebo potrebujem meniť svoje presvedčenia?
  • ak mi moja reakcia vyhovuje, som si istý(á), že ju neviem vylepšiť?

Najneskôr teraz ste už zistili, že presne to bude naším cieľom – hľadať ideálnu verziu seba samých. Takú, kde všetky naše vlastnosti budú nasadené vhodne k situáciám a budú nám spôsobovať potešenie. A možno zistíme, že sme si doteraz na niečo netrúfali, a odrazu máme na viac… 🙂

Takýto pathworking funguje nezávisle od vierovyznania (alebo jeho absencie), nezávisle od spirituálnej cesty a nezávisle od prostredia. Interpretácie sú vždy naše vlastné a keďže každý sme hrdinom svojho vlastného príbehu, sú platné predovšetkým pre nás. Od iných sa môžeme poučiť – ale len vtedy, ak ich slová s nami “zarezonujú”, teda dotknú sa niečoho v nás, čo aj my zdieľame alebo k čomu máme averziu. Toto “zarezonovanie” je vždy neklamný príznak, že sa danej veci oplatí venovať.

Robte cvičenia poctivo. Diskutujte o svojich postrehoch. Mienka iných nám nemusí byť vždy príjemná, ale veď ju nemusíme prijať. A takisto by sme nemuseli vnucovať svoj názor nikomu inému… Pamätajme si: Daný človek robí, čo môže, vzhľadom na svoje vlastnosti a vnútorné nastavenie. Keby mohol robiť niečo lepšie, tak to už dávno robí. Ak my vidíme, ako by nenásilne dokázal urobiť krok vpred, poraďme mu… a tešme sa, ak sa odrazu rozvinie do celkom novej bytosti, ale nenástojme nikdy na tom, aby nás poslúchol – možno má ešte nejaké iné vnútorné obmedzenie, ktoré my nepoznáme!