Hľadať

Boslaal – meditácie a pathworking pre osobný rast

Značka

obmedzenia

Obhajuj svoje obmedzenia a sú tvoje

Obhajuj svoje obmedzenia a sú tvoje.

Della Van Hise

Každý z nás má svoj názor. Názor ako taký nie je pravda, ale je to len výsek reality vnímaný týmito očami, založenými na predpokladoch, ktoré sú vlastné len nám… To značí, že kedykoľvek sa ozve Pokračovať v čítaní článku “Obhajuj svoje obmedzenia a sú tvoje”

Skutočná láska je sloboda

Láska uvoľňuje. Zbavuje očakávaní, zbavuje požiadaviek a pravidiel a obmedzení, ktoré by sme nášmu partnerovi stanovovali. Dar čistej lásky nám umožňuje vytvárať pre iných bezpečné a žiadúce prostredie a akceptovať ich bez podmienok, voľných, nech robia svoje vlastné rozhodnutia.

Happy by Choice

Prestaňte sa obmedzovať

Prestaňte sa definovať – pred sebou i pred inými. A nezaoberajte sa tým, ako iní definujú vás. Keď vás definujú, obmedzujú sami seba, a tým pádom je to ich problém. Kedykoľvek prichádzate do kontaktu s ľuďmi, nebuďte v tej situácii ako rola alebo funkcia, ale ako pole vedomej existencie. Môžete stratiť len niečo, čo máte, ale nemôžete stratiť niečo, čo ste.

Eckhart Tolle

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑