Tvoje myšlienky vytvárajú tvoju realitu. Tie, ktoré opakuješ, stimulujú emócie a tie vytvárajú virtuálne prežívanie, ktoré sa stáva signálom pre Univerzum, aby virtuálne prežívanie premenilo na “hmotu” – na reálny život. Preto voľ múdro. Myšlienky sú predzvesť formy.

Colette Baron-Reid