Pod všetkým tým hnevom, pod strachom, pod zúfalstvom, pod zlomeným srdcom
je vyžarovanie, ktoré nebolo nikdy poškodené a nikdy sa nestratilo…
To je pravdivá podoba toho, kto skutočne si.

Spiritual Awakenings