Keď sa niekto smeje, nemá myšlienky. Nie je tam nijaká myseľ – a teda nie je tam nijaké utrpenie. To len myseľ trpí.
Preto odsmejte svoje problémy zo sveta.

Papaji

Viac inšpiratívnych citátov: Pathworkingový klub (len pre členov)