“Keď si začnete veci uvedomovať, znovuobjavíte slobodnú vôľu. Keď znovuobjavíte slobodnú vôľu, kedykoľvek sa viete rozhodnúť, že sa rozpamätáte na to, kto ste.”

don Miguel Ruiz

Len čo si začneme všímať, ako reagujeme v danom okamihu, rozštepuje sa naša identita na dve: jedna zostáva “hercom” v dráme nášho života, druhá sa poberie na balkón a stane sa z nej “divák”. Vidíte sami seba, ako robíte to či hento, a niekedy si tlieskate a inokedy sa čudujete, čo to vlastne robíte… Práve tieto počudovania sú nesmierne dôležité, pretože za nimi sa skrýva nejaký vovychovávaný program, ktorý vedie naše správanie miesto nášho racionálneho rozumu.

Ako divák na balkóne vieme prelomiť začarovaný kruh návykového správania a vieme sa zachovať celkom nečakaným spôsobom, ktorý pred nami otvorí úplne nové dvere – dvere, o ktorých sme ani netušili, že tam sú.