Hľadať

Boslaal – meditácie a pathworking pre osobný rast

Značka

spiritualita

Nestaň sa zombíkom

Nestaň sa spirituálnym zombíkom, zbaveným nadšenia a hlbokého ľudského prežívania.

Urob zo spirituality oslavu svojej jedinečnosti, nie jej okliešťovanie. Pokračovať v čítaní článku “Nestaň sa zombíkom”

Ego nikdy nespí

Spirituálne prebudenie nie je žiadne zábavné podujatie “ľavou zadnou”. Cesta pravdy je hlboká – a také sú aj prekážky a možnosti sebaklamu. Nezávisle od postupu alebo učenia, Pokračovať v čítaní článku “Ego nikdy nespí”

Sloboda sa nedá navliecť ako kabát

Sloboda sa nedá dosiahnuť tým, že sa staneme otrokmi nejakej myšlienky, prijmeme nejakú ideológiu či budeme vyhovovať nejakému ideálu, čo nastavila spoločnosť alebo my sami.

Jiddu Krishnamurti Pokračovať v čítaní článku “Sloboda sa nedá navliecť ako kabát”

Spiritualita nie je súťaž popularity

Nič neposudzuj podľa toho, či je to vychytené alebo nie. Nikto ťa nenúti nasledovať každý trend.

Ann Widdicombe

Naháňať blaženosť

“Pre mnohých je ešte stále spiritualita honba za najbližším blaženým, extatickým, vzrušujúcim, dramatickým, transcendentálnym zážitkom “z iného sveta”, honba za najbližším vytržením, ktoré mu guruovia a učitelia sľubujú, honba za šakti, spievanie a tancovanie po žltej dláždenej ceste osvietenia… Pokračovať v čítaní článku “Naháňať blaženosť”

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑