“Pre mnohých je ešte stále spiritualita honba za najbližším blaženým, extatickým, vzrušujúcim, dramatickým, transcendentálnym zážitkom “z iného sveta”, honba za najbližším vytržením, ktoré mu guruovia a učitelia sľubujú, honba za šakti, spievanie a tancovanie po žltej dláždenej ceste osvietenia…

Ale naháňania za vytrženiami sa preješ – je to prirodzené, automatické a notoricky známe. A vo vyčerpaní z honu za blaženosťou sa dostaví nová možnosť – možnosť pripustiť všetky zážitky, nielen tie “dobré”, “spirituálne” či “blažené”. Začneš sa vnímať ako existenciu bez hraníc, bez duality a bez delenia, schopnú prijať rovnako bolesť ako blaženosť, smútok rovnako ako radosť, vzrušenie rovnako ako strach. Aký nesmierny si!”

Jeff Foster

Viac podobných citátov nájdete v Pathworkingovom klube.