“Pre mnohých je ešte stále spiritualita honba za najbližším blaženým, extatickým, vzrušujúcim, dramatickým, transcendentálnym zážitkom “z iného sveta”, honba za najbližším vytržením, ktoré mu guruovia a učitelia sľubujú, honba za šakti, spievanie a tancovanie po žltej dláždenej ceste osvietenia… Pokračovať v čítaní článku “Naháňať blaženosť”