Byť zdravý je spôsob života. Nie je to len to, čo dodávaš svojmu telu; je to aj to, čo dodávaš svojej mysli, a sociálne prostredie, v ktorom si si zvolil pohybovať sa.

Steve Maraboli