Ja ti môžem len ukázať nebo; videnie hviezd bude už tvoja robota.

Papaji