Nevzdaj sa toho, čo chceš najviac, v prospech toho, čo chceš práve teraz… Ži ako bojovník!

Každý deň musíme robiť mnoho rozhodnutí o tom, čomu budeme venovať svoj čas. Je to sústavný boj medzi tým, čo chceme najviac, a tým, čo chceme práve teraz.

Napríklad sa nám nesmierne chce vyraziť si zabaviť sa s priateľmi a dobre sa sťať. Ale pomyslite si, čo vás to bude stáť… Premeškáte večerné cvičenie a pravdepodobne ani zajtra sa k nemu nebudete veľmi mať. Zaprasíte si telo toxínmi a cukrom. A tak ďalej.

Posunulo by vás to bližšie k vášmu cieľu alebo naopak? Toto je dôležitá otázka na zodpovedanie zakaždým, keď potrebujeme niečo rozhodnúť. Vždy sa pohybujete k svojmu definitívnemu cieľu, alebo smerom od neho.

Ľudia, čo nakoniec dosiahnu svoj cieľ, sú si tohto vedomí a sústavne si volia dlhodobý úžitok pred krátkodobou chúťkou. Nič cenné neprichádza bez obetí. Nezíďte z cesty!

Bohdi Sanders: Men of the Code