Hľadať

Boslaal – meditácie a pathworking pre osobný rast

Značka

poznanie

Dvere k poznaniu dokorán

V istom zmysle je osvietený život životom v úplnej neistote: žiješ a konáš z Neznámeho. Sme naučení konať z pokriveného pocitu bezpečnosti, ktorý nám Pokračovať v čítaní článku “Dvere k poznaniu dokorán”

Láska začína za hranicami interpretácie

Myseľ, ktorá sa dopracovala do stavu tichého poznania, spozná lásku. Láska nie je ani osobná ani neosobná. Láska je láska, nepopísaná mysľou ako inkluzívna alebo exkluzívna. Láska je večnosť sama o sebe; je to to reálne, nadradené, nemerateľné.

Aldous Huxley

Okamžitý pokoj duše

Vedomosť a priame poznanie sú lepšie ako mechanické opakovanie praktík. Lepšia ako vedomosti je meditácia. A ešte lepšie ako meditovanie je vzdať sa závislosti na výsledku, pretože vtedy nasleduje okamžitý pokoj duše.

Bhagavad Gita Pokračovať v čítaní článku “Okamžitý pokoj duše”

Cvičenia: Hlasná lož je tiež len lož

“Asertívne vystupovanie ešte z niečoho nerobí pravdu.”

Carola Arcadia

Pričasto ľudia dávajú za pravdu tomu, kto kričí hlasnejšie, kto sa viac zavzdušňuje a kto bičuje emócie. Potrebujeme si toho byť vedomí, pretože ak prostredie funguje takýmto spôsobom, je tu šanca, že v nestráženej chvíľke do takejto reakcie spadneme aj my. Pokračovať v čítaní článku “Cvičenia: Hlasná lož je tiež len lož”

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑