Vedomosť a priame poznanie sú lepšie ako mechanické opakovanie praktík. Lepšia ako vedomosti je meditácia. A ešte lepšie ako meditovanie je vzdať sa závislosti na výsledku, pretože vtedy nasleduje okamžitý pokoj duše.

Bhagavad Gita

Kým sme upätí na nejaký určitý výsledok, vývoj situácie alebo budúcnosť, vždy budeme cítiť nepokoj, či to vyjde alebo nie… Keď sa zbavíme predstavy o tom, čo by sa malo diať najbližšie, stávame sa z netrpezlivého očakávateľa len tichým pozorovateľom vývoja – a všetko, čo nastane, je rovnako dobré ako hocičo iné. Až vtedy sa otvárame priamemu poznaniu reality, neskreslenému našimi očakávaniami. Vnímame veci v ich plnosti, nielen tú časť z nich, ktorá nás momentálne zaujíma, lebo s ňou spájame nejaké očakávanie…