Vedomosť a priame poznanie sú lepšie ako mechanické opakovanie praktík. Lepšia ako vedomosti je meditácia. A ešte lepšie ako meditovanie je vzdať sa závislosti na výsledku, pretože vtedy nasleduje okamžitý pokoj duše.

Bhagavad Gita Pokračovať v čítaní článku “Okamžitý pokoj duše”