Neexistuje lepšia inteligencia ako láskavosť a empatia. Keď sa na ľudskej rovine oboznámime s nejakým človekom, čo aj naším obrovským nepriateľom, začneme si uvedomovať, že žiaden človek sa vlastne od nás až natoľko neodlišuje.

Praj svojím nepriateľom, aby boli šťastní, pretože ak budú šťastní, nebudú už nepriateľskí.

Bryant McGill

K iným ľuďom pristupujeme a oboznamujeme sa s nimi z tej energie, ktorú používame najčastejšie: emotívni ľudia cez spolucítenie, mentálni ľudia cez vnútorné pochopenie, ako ten druhý funguje, a vôľoví ľudia obvykle cez hľadanie podobností medzi sebou a nimi. Len čo si však dáme dostatok času na to, aby sme pochopili postoj toho druhého, jeho vnútorné programy a démonov, ktorí ním ešte stále zmietajú a s ktorými zápasí, dostavuje sa porozumenie. Porozumenie nie v zmysle “súcit”, ale “chápem, čo ťa ženie správať sa tak, ako sa správaš, a nenútim ťa správať sa inak, ako práve dokážeš”.

Niekde som videla citát, ktorý hovoril niečo ako: “To, že ste čítali priveľa psychológie, zistíte tak, že vám niekto ublíži a vy miesto toho, aby ste sa naštvali, máte porozumenie pre dôvody, z ktorých to urobil.” 🙂

Takto to znie ako smiešna vec, ale v skutočnosti je to okamih, kedy definitívne vystupujete z cyklu ublíženia a odplaty, opúšťate nepriateľský svet a vstupujete do sveta, kde sa nemusíte obávať, pretože veciam rozumiete a viete s nimi žiť. 🙂