Niekedy to zlé, čo sa ti v živote prihodilo, ti otvára oči pre to dobré, čo si si predtým nevšímal.

Inspirations in life