Ak nedokážeš žiť s plameňom, nedobiedzaj do spiaceho draka!

V dnešnej spoločnosti sa mnoho ľudí správa hrubo, odporne a má prehnané ambície. Radi vyzerajú neohrozene, správajú sa nadradene a doskakujú do iných. Ako keby boli presvedčení, že sloboda znamená správať sa k iným akokoľvek, ako si zmyslia, bez uváženia alebo ohľadov. Títo ľudia mávajú vysokú mienku o sebe – až kým nenatrafia na nevhodnú osobu.

Skôr či neskôr takíto ľudia narazia na niekoho, na kom si vylámu zuby – na spiaceho draka, ktorého pazúry ich rozdriapu na cucky ako vlhký papier a ktorého plameň z nich vyrobí úhľadnú kôpku popola. Takýto drak sa nenechá ľahko vyprovokovať, ale keď sa raz zobudí, vystrčí pazúry a jeho plameň vytrasie dušu z hlupáka, ktorý sa odvážil prekročiť hranicu únosnosti.

Tí, ktorí kráčajú svetom uvážlivo a ohľaduplne, len málokedy prebudia spiaceho draka, pretože draci žijú uvážlivosťou a toleranciou. Rešpektujú tých, čo sami rešpektujú česť, veľkorysosť a porozumenie.

Ale tí, čo tak nerobia, skôr či neskôr natrafia na svojho draka… a keď to nastane, budú musieť zmeniť svoj postoj, svoju neohrozenosť a pravdepodobne budú musieť vymeniť aj svoje spodky. Poučenie z tohto plynie: Ak nedokážeš žiť s plameňom, nedobiedzaj do spiaceho draka!

Bohdi Sanders, MEN OF THE CODE