Beháš po svete a hľadáš lásku – a pritom je láska po celý čas okolo teba… Láska je všade, len potrebuješ mať oči, ktoré sú schopné vidieť ju.

don Miguel Ruiz