V istom zmysle je osvietený život životom v úplnej neistote: žiješ a konáš z Neznámeho. Sme naučení konať z pokriveného pocitu bezpečnosti, ktorý nám poskytuje naša myseľ, ale život nefunguje týmto spôsobom. Je to paradox. Práve preto, že nevieš, a vieš, že nevieš, sú ti v každom okamžiku otvorené dokorán dvere k poznaniu. Až vtedy vieš – v danom okamžiku. Pocitom, že nepoznáš, sa ti sprístupňuje poznanie.

Adyashanti