Za všetkým tým intelektom a logikou leží ešte iné, hlbšie poznanie, ktoré dokáže postrehnúť pravdu ukrytú medzi riadkami, za kulisami, mimo našich piatich zmyslov a hmotného sveta. Je to náš primárny zmysel; ako spirituálna bytosť zažívajúca ľudské zážitky máte ako svoj hlavný zmysel a navigačný kompas svoju intuíciu. V situáciách poznačených neurčitosťou je vaša intuícia ten najlepší pomocník. Používajte ju – vždy vám povie pravdu.

Colette Baron-Reid

Na druhej strane, buďte si vedomí toho, že mnoho ľudí zneužíva predstavu “to je intuícia” na to, aby si svet prispôsobovali podľa toho, ako sa im hodí…

Intuícia nie je “tak sa mi vidí” alebo “takto to chcem”; skutočná intuícia je fyzický pocit v tele. Pokiaľ sa tento fyzický pocit nedostaví, tak je vaša “intuícia” projekciou vášho nadstavbového ega – vaše zbožné priania a predstavy premietate “medzi riadky” a do správania danej osoby/situácie.

Nezabúdajte – energia nasleduje pozornosť. Na čo sa sústredíte, to zosilnene uvidíte. Stačí, ak máte citový záujem na niekom, a už v jeho prejave a správaní začínate vyhľadávať dôkazy pre to, že aj on má citový záujem o vás… Funguje to univerzálne, dokonca aj pri channelingu.

No a ako zabezpečíme, že nás ženie intuícia, a nie strachy, vášne a predsudky nášho nadstavbového ega? Jednoducho – počúvame svoje vnútro. Intuícia je pocit umiestnený v strede nášho tela,  v oblasti medzi žalúdkom a pupkom. Je to niečo ako “ťah”. Tento “ťah” vzniká, keď sa vymieňa energia medzi nami a naším prostredím. Mozog ju ešte nespracoval, ale telo už informáciu má a ozýva sa – telo už vie. 🙂