Spirituálne prebudenie nie je žiadne zábavné podujatie “ľavou zadnou”. Cesta pravdy je hlboká – a také sú aj prekážky a možnosti sebaklamu. Nezávisle od postupu alebo učenia, ktoré prijmete za svoje, ego s obľubou leží na postriežke a čaká na okamih, kedy bude môcť spiritualitu premeniť na svoj vlastný zisk a oprávnenie prežiť.

Chogyam Trungpa