Prirodzenosťou mysle je produkovať myšlienky a každé potláčanie myšlienok situáciu ešte zhoršuje. Potrebujete len pozorovať myšlienky a túžby, ako prichádzajú, a neangažovať sa v nich. Takéto pozorovanie v konečnom dôsledku ukončí vašu identifikáciu s tým, že ste samostatná fyzická jednotka.

Sri Nisargadatta Maharaj