“Začiatok lásky je nechať tých, ktorých milujeme, byť úplne sebou samými a nemeniť  ich tak, aby zodpovedali našej predstave. V opačnom prípade milujeme len svoj odraz, ktorý na nich vidíme.”

Thomas Merton