Láska uvoľňuje. Zbavuje očakávaní, zbavuje požiadaviek a pravidiel a obmedzení, ktoré by sme nášmu partnerovi stanovovali. Dar čistej lásky nám umožňuje vytvárať pre iných bezpečné a žiadúce prostredie a akceptovať ich bez podmienok, voľných, nech robia svoje vlastné rozhodnutia.

Happy by Choice