Prestaňte sa definovať – pred sebou i pred inými. A nezaoberajte sa tým, ako iní definujú vás. Keď vás definujú, obmedzujú sami seba, a tým pádom je to ich problém. Kedykoľvek prichádzate do kontaktu s ľuďmi, nebuďte v tej situácii ako rola alebo funkcia, ale ako pole vedomej existencie. Môžete stratiť len niečo, čo máte, ale nemôžete stratiť niečo, čo ste.

Eckhart Tolle