Je v poriadku byť priemerný! Proste robiť najlepšie, ako viete, a vedieť, že to stačí. Zlyhať. Pokúsiť sa a spadnúť pri tom na nos.. Byť nedokonalý. Byť primeraný, nevýrazný, nie špička.

Vo všetkých prípadoch si láskyhodný a zázračný presne taký, aký si. Tvoje ľudské obmedzenia a nedokonalosti sú nádherné a dokonalé v očiach Univerza. Sním zo seba tlak byť najväčší, najlepší, najúspešnejší, najmilovanejší, a buď vďačný za to, že si presne taký, aký si…

Uvedom si, že táto radikálna sebaláska nemá nič spoločné so “vzdávaním sa” alebo “uspokojením sa aj s málom”; v skutočnosti je základom radostného, slobodného a hojného života.

Buď priemerný a vtancuj do zázraku.

Jeff Foster