Tí, ktorí sa vám vysmievajú, necítia svoju vlastnú hodnotu a čerpajú energiu na váš úkor.
Tí, ktorí ironizujú, nevedia prejaviť svoj hnev otvorene (a čerpajú energiu na váš úkor).
Tí, ktorí vás spochybňujú, nemajú s vami dobrý úmysel (a čerpajú energiu na váš úkor).

Ak chcem vyjadriť iný názor, nepotrebujem k tomu zhodiť teba.
Ak chcem prejaviť svoj hnev, vyjadrím ho priamo.
Ak nesúhlasím s niečím, niečo vidím, niečo mi prekáža a chcem ti to dať vedieť:
– vypýtam si tvoje dovolenie
– poviem ti to tak, aby si to mohol/a pochopiť
– nezhodím ťa a nevezmem ti tvár

Lubica Mackova

Mali by sme prestať orientovať svoj život podľa toho, čo robia alebo nerobia iní… V dnešnej hustote osídlenia to vyzerá ako absurdné tvrdenie a nebude sa to dať vždy uskutočniť. So susedmi na každej stene jednoducho potrebujete brať ohľad na nich. Ale súčasne potrebujete prestať sa dožadovať reciprocity, teda aby aj oni brali ohľad na vás. Neočakávajte to – zažijete menej sklamania.

Dôležitý je motív nášho konania. Prečo berieme ohľad? Aby nás schválili – alebo aby sme ich mohli tlačiť do toho, nech berú ohľad aj oni? Pokiaľ sa náš motív odohráva na vzťahovej úrovni, definujeme svoj život podľa iných a ich vzťahu k nám.

Ak sa začne odohrávať na vecnej úrovni – teda berieme ohľad, pretože vieme, že ideme na hranicu toho, čo je pre hocijakého človeka príjemné – robíme dobre sebe. V poriadku, potrebujeme vŕtať do steny. Ale neurobíme to v nedeľu o 6:01 ráno. To naštve každého.

Pamätajme: nemáme kontrolu nad ich správaním a preto nepožadujme, aby oni svoje správanie menili. Máme kontrolu nad naším správaním. A našťastie, život sa veľmi často podobá na tieňový tanec – my urobíme krok a partner veľmi často urobí krok naviazaný na ten náš. Nie vždy, nie okamžite, ale predsa. 🙂

Len pozor: neočakávajme ochotu a pochopenie od všetkých. Ľudia vyrastali v rôznom prostredí a majú rôznu úroveň. Keby sme boli obklopení len ľuďmi našej úrovne, je vysoká pravdepodobnosť, že zdieľame aj podobné štandardy a tak dochádza k menej príkoriam. (S výnimkou vyšinutých jedincov.) Ale tam, kde je prostredie veľmi rôznorodé, sú veľmi rôznorodé aj štandardy ľudí… Ak nás to prostredie ničí, nezačnime mu predpisovať, ako by sa malo chovať, ale poďme skúmať, kde inde by sme boli my lepšie uložení. 🙂