Nevyliečiš sa z traumy – a ani nikto iný ťa nevylieči. Jednoducho sa znova vyladíš na to posvätné miesto v tvojom vnútri, ktorého sa trauma nikdy nedotkla, ktoré sa nikdy nezlomilo či nepoškodilo; tvoje skutočné Ja, absolútne, vždy prítomné, nevinné a slobodné.

Nie je to smer; si to ty, živý a naplno v danom okamihu.

Vnímaj sa ako svoje absolútne Ja a nechaj všetky svoje myšlienky a pocity plynúť cez seba, aj keby boli sebaintenzívnejšie a nepríjemné. Prejdú; forma vždy prejde, ale ty zostaneš.

Nie si poničený; si nezničiteľný.

Jeff Foster