Dnešné cvičenie je podľa Happy by Choice:

“Skutočná sila spočíva v duchu a duši, nie v svaloch. Je o dôverovaní v to, kto sme, a ochote konať podľa toho. Rozhodnite sa tu a teraz, že už nikdy viac nebudete u nikoho žobroniť o lásku, rešpekt a pozornosť, ktorú by ste si mali poskytovať predovšetkým vy.

Pozrite dnes do zrkadla  povedzte: “Mám ťa rád a od tohto okamihu idem podľa toho konať.” Je dôležité byť milý k iným, ale ešte dôležitejšie je byť milý k sebe. Ak vás napĺňa sebaláska a sebaúcta, dávate si príležitosť byť šťastní. Keď ste šťastní, je z vás lepší priateľ, člen rodiny a lepšia verzia seba samých.”

Darujte si lásku a konajte po celý týždeň tak, aby ste sebalásku a sebaúctu vyžarovali do prostredia. Napíšte svoje skúsenosti.