Je jedno, čo v živote príde, pretože viem, že “aj toto raz pominie”.

Ispirations in life