Myslíš si, že osvietenie je niečo iné než to, čo sa práve teraz deje.
To je tvoja základná chyba.

Adyashanti