Možnože nevieme predpovedať budúcnosť, ale ak sa aktívne vrhneme do víru života, vieme sa podieľať na jej utváraní.

Paul Boynton