Čokoľvek si uvedomíš, to nie je uzáver…
Akokoľvek to povieš, veľký obraz obsahuje aj toho protiklad…
Dovoľ, aby všetko uvedomenie jednoducho bolo súčasťou toho veľkého obrazu!
Slobodné Vedomie si uvedomuje všetky obmedzenia a sú preň priehľadné a vidí za ne.

Ananta Kranti (trochu preformulované)