Odpusť tým, čo ti ublížili – nie preto, že si zaslúžia odpustenie, ale preto, že ty si zaslúžiš mier v srdci.