Premýšľať o zmene nestačí. Niečo vovnútri sa musí vyprázdniť, aby sme sa stali schopnými skutočne zmenu aj urobiť. A predovšetkým o tomto je meditácia.

Bruce Frantzis