Ak neopravíš to, čo sa deje vovnútri, nijaká vonkajšia udalosť alebo vec ťa neurobí šťastným – nezávisle od toho, ako veľmi by si si to prial…

Carola Arcadia