Vieš, nemôžeš transformovať niečo, čo nepoznáš. Tie svoje stránky, ktoré považuješ za neakceptovateľné a ktoré na sebe odsudzuješ, práve všetky tieto ukryté veci riadia tvoj život. Keď sa k nim prihlásiš, potrebuješ ich na sebe len akceptovať – a transformácia sa naštartuje. Je to veľmi jednoduché. Celá transformácia je veľmi jednoduchá…

P’taah