Snaž sa udržať sa v rovnováhe. Jedna z najčastejších vecí, ktoré spôsobujú, že vypadneme z energetickej rovnováhy, je očakávať od seba priveľa – priveľa snaženia, priveľa času. Jednoducho nemôžete páliť sviečku na oboch koncoch a napríklad sa fyzicky vyčerpať a potom od seba očakávať, že ešte stále budete optimistickí a príjemne naladení. Takže ako rýchla nápoveda môže poslúžiť: “budem veľmi, veľmi šťastný a potom urobím všetko, na čo ešte budem mať čas”.

Abraham-Hicksovci

Advertisement