Keď miluješ svoju cestu, vysnívaný cieľ sa stane náhodným príjemným dopadom a šťastie sa stáva každodenným sprievodcom.

Mike Dooley (a.k.a. “The Universe”)