Ži svoj život vedome. Sústreďuj sa na svoje dary a úspechy, nie na svoju smolu a nešťastie. Na svoje silné stránky, nie na tie slabé. Buď sám sebou a nečakaj najprv na schválenie od iných. Ale hlavne pristupuj k situáciám, do ktorých sa dostávaš, pozitívne a nenaduto. Registruj, čo vychádza, nie čo sa kazí, a odhalíš, aký úžasný tvoj život vlastne je.

Troy Amdahl